Palvelut

Kotona suoritettavien palveluiden kustannukset jäävät kohtuullisiksi, kun niihin sovelletaan kotitalousvähennystä ja palvelun maksaja saa vähennyksen suoraan veroistaan.